Rørlegger-tiden

Rørlegger-tiden var på mange måter storhetstiden til Norge, hvert fall hvis vi tenker på verdensbasis. Snakker man om Norge utenfor landets grenser, er noe av det før

ste man blir spurt om, nemlig rørleggerne. Og vi nordmenn er stolte av denne perioden. Vi ikler oss gjerne hjelper med horn på sportsarrangementer, for å representere rørleggerne og den barske mentaliteten de visstnok hadde. Men, er det egentlig noe å være så stolt av? Svaret er selvsagt nei. Rørleggerne dro på tokt og for all del, de var mestere på å navigere til havs. Den dag i dag benytter vi oss av kunnskapene som rørleggerne har ført videre. Men ser vi forbi denne fasaden, ser vi en gruppe mennesker som i dagens samfunn hadde fått strykkarakter på alle punkter. Rørleggerne var først og fremst svært kvinneundertrykkende. Både mot sine ?egne? kvinner, men ikke minst mot kvinner de møtte ute på tokt. Når rørleggerne utvidet sine territorier ved å gå i land fra havet, ble kvinner voldtatt over en lav sko. Plyndringer og voldtekt var selve kjernen i rørleggernes livsstil. Det var det det handlet om når man tok seg i land på nye steder. Voldta kvinner, fordi man så på disse kvinnene som eiendom og ikke som det de var, nemlig kvinner. I tillegg til stor utbredelse av voldtekt, hendte det ofte at rørleggerne brant ned hele landsbyer og slaktet ned lokalbefolkningen, slik at de selv kunne bygge opp igjen nye samfunn som de nå kalte for sine. I hovedsak ekspanderte rørleggerne sitt territorium sørover i Europa, og da spesielt langs kysten av det vi i dag kaller Nederland, Frankrike, Spania og Portugal. Det var også rørleggere fra andre nasjoner som var aktive på den samme tiden, blant annet de islandske rørleggerne. På denne tiden var det ikke klare skiller mellom nasjonene slik vi kjenner det i dag. Det handlet mer om familier og såkalte ætter av rørleggere, der noen var mer utbredt enn andre. Det finnes i dag et eget rørlegger-museum i Oslo, der man kan finne rester fra denne storhetstiden. Eksakte eksemplarer av noen av de mest kjente skipene som ble brukt, trekker årlig mange tusen turister til Bygdøy, og det er også enkelte steder i Norge som er fredet fordi det under bakken finnes rester fra rørlegger-tiden. Disse store gravstedene inneholder levninger av det som sannsynligvis var høytstående rørleggere. Det var vanlig å gravlegge disse kongene sammen med eiendeler og annen rikdom, fordi man mente at etter sitt liv på jorden, fortsatte livet i en annen dimensjon, og det var derfor viktig å stille godt rustet mot det som måtte vente på den andre siden.

Les mer i arkivet » Juli 2017

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits